Kvalitet | Premec

Kvalitet

Kvalitetssystem
Premecs kvalitetssystem är certifierat av Det Norske Veritas enligt ISO 9001 och bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla systemen vidare. Premec har en mycket detaljerad kvalitetskontroll under hela tillverkningsprocessen och testcertifikat levereras med varje leverans.

Kvalitetspolicy
Alla berörda skall känna att Premec står för kvalitet. Därför måste vi uppfylla alla behov och förväntningar.

Strävan efter ständig förbättring skall vara en naturlig del i vår verksamhet. Vi håller därför en öppen dialog med våra kunder och leverantörer, för ett ömsesidigt utbyte av kunnande, i syfte att utveckla och förbättra samarbete och produkter.

Certifikat
Våtenheterna är typgodkända i brandklass B15 av DNV och har MED certifikat från DNV avseende produkterna, så väl som kvalitetssystemet.