Om Premec | Premec

Om Premec

Premec är en av de världsledande tillverkarna av prefabricerade våtrum för marin- och offshoreindustrin. Från början var alla våtrummen tillverkade av stål och redan då fullt utrustade. De stålbaserade våtrummen upptar fortfarande en del av produktionen men sandwich-, aluminum- och flatpackade moduler har tagit en allt större marknad.

Marknaden för Premecs våtrum är framförallt skeppsvarv, plattformsbyggare och modulbyggare men den landbaserade marknaden växer sig allt större med hotell och bostäder som huvudgrupp.

Produkterna består av sandwich-, stål-, aluminum- och flatpackade moduler samt kompletta materialsatser för ombyggnad och/eller renovering.

Kvalitet är en av hörnstenarna i företagets dagliga verksamhet. Premec är ISO 900:2000 certifierat.

Premec har sin verksamhet, i moderna och ändamålsenliga lokaler i Ed ca 140 km norr om Göteborg.

About-Premec