Affärsidé och vision | Premec

Affärsidé och vision

Affärsidé
Premec ska producera och leverera prefabricerade våtenheter till den marina sektorn världen över. Produkterna ska vara attraktiva och anpassade till marknadens alla behov, såväl kundens som slutanvändarens.

Premec skall därför upprätthålla:

  1. rätt kvalitet
  2. hög flexibilitet
  3. leveranssäkerhet
  4. god service
  5. ett gott förtroende

Tack vare engagerade medarbetare med lång erfarenhet inom branschen kan vi bedriva en fungerande verksamhet som dessutom leder utveckling och trender.

Vision
Premecs vision är att vara kundernas självklara första val som leverantör och samarbetspartner.

Vision2