Företagspresentation | Premec

Företagspresentation

Tiderna förändras och med den kraven på kortare leveranstider, högre kvalitet, bättre service och omfattande garantier tillsammans med attraktiva priser. Det bästa sättet att uppfylla dessa krav och förväntningar är att bygga komplicerade enheter i en för ändamålet anpassad miljö, där alla komponenter och funktioner kan monteras och testas före leverans. Ännu bättre är det att göra detta i form av serietillverkning. Premec har båda dessa funktioner varför resultatet blir:

  • Säkerställd hög kvalitet
  • Korta leveranstider
  • All tillverkning i ändamålsenliga lokaler
  • Enhetlig testning med certifierad utrustning
  • Optimerad produktion
  • Minimalt tids- och materialspill
  • Attraktiva priser

Många års erfarenhet i kombination med företagets moderna tillverkningslokaler och -utrustning säkerställer en optimal produkt som  håller i vått och torrt i många år

Wetunit