Miljö | Premec

Miljö

Premec bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra och miljöanpassa produkter, produktionsprocess och arbetsmiljö för att uppfylla lagar och rekommendationer och helst överträffa dessa. Produktionen sker i energieffektiva maskiner i välisolerade produktionslokaler. Så långt det är möjligt används energisnåla transporter. Med hjälp av optimeringsprogram säkerställs ett effektivt materialutnyttjande för att minimera råvaruåtgången. Allt engångsemballage energiåtervinns. Allt övrigt material återvinns så långt detta är möjligt.

Källsortering
Källsortering är en av de åtgärder som Premec tillämpar för att minska miljöbelastningen, materialåtervinning en annan.

Kanalen