Service | Premec

Service

Premec erbjuder kunder, arkitekter, konstruktörer och slutanvändare en omfattande service. Redan på planeringsstadiet ger Premec information och support till kunder och slutanvändare så att en optimal lösning erhålls. Med Premecs genomarbetade design- och layoutsystem uppnås en teknisk/ekonomisk slutprodukt oavsett krav på brandklass, hållfasthet, ljudreduktion, vikt, estetik och/eller korrosionsbeständighet.
Premec har utarbetat omfattande och lättanvända instruktioner för montage och underhåll. Om någon komponent måste bytas ut, på grund av olycka eller annan opåverkbar orsak kan, oftast med kort varsel, ersättningsmaterial levereras. Företagets unika ställning som en komplett våtrumsleverantör, ger stor flexibilitet och full kontroll. I utställningshallen visas många varianter av våtmoduler så att besökande kan se och utvärdera behov och lösningar.

service