Produkter | Premec

Produkter

Spar tid och pengar
Prefabricerade våtmoduler levereras fullt utrustade enligt beställarens specifikationer, klara att installeras omboard på fartyg och plattformar, i hotell och bostäder eller överhuvud taget där det finns ett behov av lättinstallerade enheter med hög kvalitet. Vatten, avlopp, el och ventilation ansluts enkelt från utsidan av enheten. Detta förkortar installationstiden avsevärt.

Kompakt komfort
Oavsett om det gäller ett kryssningsfartyg, en oljeplattform eller en studentlägenhet, är kravet oftast att våtmodulen ska monteras på ett begränsat utrymme men samtidigt fylla kraven på komfort, säkerhet, funktion, design och bekvämlighet. Premecs våtmoduler uppfyller dessa krav.

Standardutförande eller kundanpassade enheter
Premec har utvecklat ett standardsortiment där design, materialval och produktionsmetoder har optimerats för att bäst tillgodose tekniska och ekonomiska krav. Premec tillverkar både standardiserade och kundanpassade enheter. De fullt färdiga enheterna kan lyftas på plats med kran eller gaffeltruck. Alla system är testade och godkända på fabriken före leverans.

Fullt färdiga eller flatpackade våtrum
Premec levererar de flesta våtmodulerna färdiga för installation på plats. De är främst avsedda för nybyggnation medan de flatpackade ofta används där det är trångt om utrymme t ex i existerande fartyg eller byggnader. Dessa kan bäras på plats i delar genom trånga utrymmen. Alla komponenter är prefabricerade och uppmärkta för att undvika tillpassningsarbeten på plats.

Aluminiummoduler

Aluminiummoduler

Certifikat och testvärden

Certifikat och testvärden

Flatpackade moduler

Renoveringssatser

Renoveringssatser

Reservdelar

Sandwichmoduler

Stålmoduler